Kontakt

Adresa:
Severovýchod Slovenska
Krajská organizácia cestovného ruchu
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Tel.:
+421 (0) 51 708 15 13
+421 (0) 51 775 45 05

e-mail:
marketing@severovychod.sk
media@severovychod.sk