Výsledky súťaže o tablet

Dátum pridania:  30.09.2019

Letná kampaň Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska – Legendarium 2019, je oficiálne ukončená. Výhercovia súťaže si prevzali ceny z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského v sobotu 28. 9. 2019 v Bachledovej doline. Oceňovanie bolo spojené s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra a II. narodeninami Chodníka korunami stromov.

KOCR Severovýchod Slovenska zároveň vyžrebovala výhercov, ktorí sa zapojili do jednorázovej súťaže o tablet. Na leták (viď obrázok) stačilo napísať kontaktné údaje a tip na miesto v Prešovskom kraji, ktoré by sa malo objaviť v ďalšom pokračovaní letnej kampane Legendarium v roku 2020.

Výhercovia:

1. miesto (tablet) - Marcel Miškovský

2. miesto (cestovateľský balíček) - Mária Sopková

3. miesto (cestovateľský balíček) - Tomáš Ferenčík

Prevzatie výhry

Všetci ocenení si, po kontaktovaní, môžu prísť prevziať výhru do sídla KOCR Severovýchod Slovenska (Námestie mieru 2, Prešov).