Kontakt

Adresa:
Severovýchod Slovenska
Krajská organizácia cestovného ruchu
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Slovakia

Tel.:
+421 (0) 51 708 15 13
+421 950 712 492

e-mail:
marketing@severovychod.sk
media@severovychod.sk

Identifikačné údaje:

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

IČO: 42238536
DIČ: 2023655832

Registrácia: Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 25408/2012/3130 SCR